2009-09-04 00:00:00

Organizacija rada u šk. god 2009./2010.

 OSNOVNA ŠKOLA „FRAN FRANKOVIĆ“

                        RIJEKA   KLASA: 602-02/09-01/01 URBROJ: 2170-55-04-09-81 RIJEKA, 2. rujna 2009.   O B A V I J E S T   O POČETKU RADA U ŠK.GOD. 2009./10.                                  ŠKOLA ZAPOČINJE S RADOM U PONEDJELJAK,7. 09.2009.g., I TO: prvi školski dan:   SMJENA „A“ – 2., 3. r. ; 5. i 7. r. s početkom u 8,00 sati SMJENA „B“ – 4. r. ; 6. i 8. r. s početkom u 13,30 sati   Od utorka, 8. rujna 2009. g.   SMJENA „A“ započinje s radom u jutarnjoj smjeni od 8,00 sati, a SMJENA „B“ u poslijepodnevnoj smjeni s početkom u 13,30 sati. Od utorka 8. rujna 2009.g. 1., 2. i 3. rade stalno u jutarnjoj smjeni (8,00 sati) dok se četvrti razredi izmjenjuju u smjenama tjedno.    SVEČANI PRIJAM PRVAŠIĆA ODRŽAT ĆE SE U PONEDJELJAK, 7. RUJNA 2009. g. U 17,00 sati   Od utorka 8. rujna 2009. g. prvaši kreću sa SMJENOM „A“ stalno u jutarnjoj smjeni (8,00 sati).   P R O D U Ž E N I    B O R A V A K   ZAPOČINJE S RADOM 8. RUJNA 2009.g., za učenike prema objavljenim spiskovima  (1., 2. i 3. r.)   od 11,00 do 17,00 sati     UČITELJSKO VIJEĆE ŠKOLE  

Osnovna škola "Fran Franković" Rijeka