2009-10-20 00:00:00

Raspored informacija

Pogledajte raspored informacija razrednika od 5. do 8. razreda...

SMJENA A - 1., 2., 3., 5., 7. razredi ujutro; 4., 6. i 8. razredi popodne

SMJENA B - 1., 2., 3., 4., 6., 8. razredi ujutro; 5. i 7. razredi popodne

 

 

Raspored informacija Razred razrednik Informacije 5. a Renata Majcan SMJENA B - četvrtak 17.00 - 18.00 h 5. b Snježana Šerić SMJENA B - četvrtak 17.00 h 5. c Marino Pešut

SMJENA A - četvrtak 10.00 - 10.45 h
SMJENA B - srijeda 17.00 - 17.45 h

6. a Marina Frlan-Jugo SMJENA A - ponedjeljak 18.00 - 18.45 h (6. sat)
SMJENA B - ponedjeljak 12.30 - 13.10 h (6. sat) 6. b Daniela Jugo-Superina SMJENA B - srijeda 17.00 h 6. c Marica Domančić SMJENA B - 6. sat (od 17.50 h)
                       utorak - 6. c
                       ponedjeljak - ostali razredi
6. d Đurđa Milić

SMJENA A - ponedjeljak 16.15 h

7. a Nera Malbaša Kovačić SMJENA A - petak 8.45 - 9.30 h
SMJENA B - ponedjeljak 18.00 h 7. b Majda Dobovičnik SMJENA B - ponedjeljak 17.00 h 7. c Senada Tuhtan

SMJENA A - ponedjeljak 12.25 h
SMJENA B - ponedjeljak 16.20 h

8. a Branko Drljača SMJENA B - srijeda 17.00 h 8. b Marina Crnić SMJENA A - srijeda 17.05 - 18.00 h
SMJENA B - srijeda 12.25 - 13.10 h 8. c Ljiljana Badurina SMJENA B - srijeda 17.00 h

Razrednici zadržavaju pravo promjena rasporeda informacija


Osnovna škola "Fran Franković" Rijeka