2019-06-11 12:12:22

VAŽNO!!! N A T J E Č A J ZA UPIS U PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA U ŠK. 2019./20.g.

N A T J E Č A J   

ZA UPIS U PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA U ŠK. 2019./2020.god.

 

Škola će zaprimati prijave po natječaju za upis u program PB za šk. 2019./20.

 

OD PONEDJELJKA, 17. lipnja 2019. god. do ČETVRTKA, 27. lipnja 2019. god.

u tajništvu škole od 8,00 do 13,00 sati

 

za četiri skupine PB, i to :  

I. razredi – dvije skupine (najviše do 28 +  28 učenika)                 

II. razredi - jedna skupina (najviše do 28 učenika)

III. razredi - jedna skupina (najviše do 28 učenika)

 

PREDNOST  pri upisu u PB imaju učenici s upisnog područja Škole prema slijedećem redu prvenstva sukladno Odluci o provođenju programa PB i CN u OŠ Grada Rijeke (Službene novine PGŽ.a br.26/08.,40/09. i 29/10.) :

  1. učenik čija su oba roditelja zaposlena
  2. učenik zaposlenog samohranog roditelja
  3. učenik roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata
  4. učenik iz obitelji s troje ili više djece školske dobi
  5. učenik s teškoćama u razvoju
  6. učenik uzet na uzdržavanje
  7. učenik roditelja koji prima dječji doplatak.

 

U slučaju kada dva ili više učenika ostvaruju prednost prema istom osnovu, pravo prvenstva ima učenik čiji je roditelj prvi podnio zahtjev za upis.

     

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

  1. PRIJAVA NA NATJEČAJ (obrazac na web stranici škole i  u tajništvu škole )
  2. Izjava o  članovima zajedničkog kućanstva
  3. Ostali dokazi  taksativno pobrojani u Prijavi na natječaj

 

ŠKOLA ĆE NA ULAZU U ŠKOLU I WEB  STRANICI ŠKOLE OBJAVITI POPIS UPISANIH UČENIKA U PROGRAM PB ZA  ŠK. 2019./20.g.  dana 2. srpnja 2019. u 12,00 sati.

 

                                    UPRAVA ŠKOLE


Osnovna škola "Fran Franković" Rijeka