2019-07-01 12:31:58

PRODUŽENI BORAVAK ŠK. 2019./2020. GOD.

 

Popis učenika

upisanih u produženi boravak

šk. 2019./2020. god.

 

I. i II. grupa učenika 1. razreda

 

DINO MEHANOVIĆ

TOMISLAV VLAJKOVIĆ

LUCIJA DŽINIĆ

EMA BOŽIĆ

VANESA ŽIC

KRISTIJAN ŽEŽELIĆ

LOVRO MATUŠAN

NOA ADŽAMIĆ

MARK RADELJIĆ

NIKA KURELOVIĆ

PAOLA KREMENJAŠ

ROBERTA MAJDENIĆ

SOREN VODARIĆ

TAMARA VLAISAVLJEVIĆ

JAKOV BOROJEVIĆ

FILIP DUJMOVIĆ

ROZA RUKAVINA

PETRA JURIĆ

MIA ČIRJAK

NICOL GRBAC

IVAN KOVAČEVIĆ

NOA SUPERINA

ANTONIA MATIĆ

LENA JOVANOVIĆ

BORNA STANKOVIĆ

LUANA BRAJKOVIĆ

FRAN BARIČEVIĆ

DAVID HODAK

NEA DAMJANOVIĆ UZELAC

LEONA JANČIĆ

ADAM RODI

ANIKA JAŠKA

ADAM ŽEŽELIĆ

DEBORAH BOLANČA

MELANI KLEPIĆ

NIKO KERA

LANA HEĆIMOVIĆ

KLARA MARINAC

MARINELA PROSEN

ROKO JAKAČIĆ

LENA FRANCETIĆ VIŠKOVO

ELENA ŠEPAC VIŠKOVO

NORA MATETIĆ VIŠKOVO

 

I.grupa

učenika 2. razreda

 

ANDREJA ZATEZALO

DOROTEA PETKOVIĆ

BORNA GREGUR

LUKA JURČIĆ

EMA MALEŠEVIĆ

TONKA LJUBIĆ

ENA DREZGA

MARA LERGA

LARA MELADA

IVANO BELANČIĆ

NADIA STANOJEVIĆ

PAULINA KELAVA

EMA KOPAJTIĆ

LAURA KUČIĆ

FABIO FABIJANIĆ

LENA NEKIĆ

GABRIJELA PUVAČA

JOSIP MRLE

LAURA UJČIĆ

MUJO JAŠAREVIĆ

MARK KURTOVIĆ

LUCIA GREGURIĆ

EVELIN RAJČEVIĆ

DOMINIK ATLIJA

PATRIK MALNAR

ANDREJ PR$EDOVAN

ANA DOKŠANOVIĆ

NIKA BASTALIĆ

 

Zahvaljujući organizaciji rada jednog učitelja u PB u međusmjeni upisani su i :

 

MARIJA KOVAČIĆ

NIKA LOPAC

MIA IVIČEVIĆ VIŠKOVO

 

I. grupa

učenika 3. razreda

 

LOVRO DŽINIĆ

NINA BOŽIĆ

JELENA MLAĐEN

DANIEL MODRUŠAN

GEA PETRIĆ

TIA SABLJAK

LUKAS DOBRE

JURJAN ARBULA

LUCIJA GLAVAN

ENI BEĆAR

FRANKA JURASIĆ

LORENZO STANIŠIĆ

DAVID DUJMOVIĆ

LANA MATIJEVIĆ

PATRIK PEREKOVIĆ

FILIP FABIJANIĆ

VAL DRUŽETA

LUCAS BABIĆ

LUKA MATOKOVIĆ

FANI BARIČEVIĆ

ERVIN VELČIĆ

IVAN VUKELIĆ

KATARINA CONJAR

DOMINIK BOLANČA

LOVRO IVANOVIĆ

VIKTOR BRALIĆ

LOREN VISINTIN

NIKA TRBOJEVIĆ VIŠKOVO

 

RAVNATELJ ŠKOLE

mr.sc. MARKO STARČEVIĆ

 

 


Osnovna škola "Fran Franković" Rijeka