preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
E-monografija

U ovoj se školi koristi:

Brojač posjeta
Ispis statistike od 9. 10. 2017.

Ukupno: 224777
 

Jutarnja smjena

  8.00 -   8.45  1. sat 

  8.50 -   9.35  2. sat

  9.55 - 10.40  3. sat

10.45 - 11.30  4. sat

11.35 - 12.20  5. sat

12.25 - 13.10  6. sat

 

Popodnevna smjena

13.30 - 14.15  1. sat

14.20 - 15.05  2. sat

15.25 - 16.10  3. sat

16.15 - 17.00  4. sat

17.05 - 17.50  5. sat

Projekti

smileyU našoj školi provodimo razne projekte

 

naziv PROGRAMA-PROJEKTA

razred

ŠKOLSKI PROGRAM PREVENCIJE OVISNOSTI

          5.-8.r.  

TRENING ŽIVOTNIH VJEŠTINA –PROGRAM PREVENCIJE OVISNOSTI

Uč. 3., 4., 5

 6. r. i 7. r

 

PROJEKT DANI OTVORENIH VRATA 8. razredi
ZAJEDNO VIŠE MOŽEMO 4., 5. i 6. razredi

DA SE NE POZABI ČAKAVSKA BESEDA

1. do 4. r.

„RIJEKA PLIVA"

2. r.

PROJEKT SIGURNIJI INTERNET

1., 4., 7. i 8. r.

PROJEKT „MOJA RIJEKA"

5. r.

PROJEKT „PRVI KORACI U PROMETU"

1. A, B, C

PRO ml.

PROJEKT DVODNEVNOG EDUKATIVNOG POSJETA VUKOVARU UČENICI I RAZREDNICI 8. RAZREDA
UPOZNAJMO RIJEKU KROZ PRIČE I LEGENDE 3.C
RINKLUZIJA - POMOĆNICI U NASTAVI 
PROJEKT SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA 1.-8. razredi
PROJEKT PROGRAM MLIJEKA 1.-4. razreda

 

 

smileyPROGRAM: «ŠKOLSKI PROGRAM PREVENCIJE OVISNOSTI»

Voditeljica: Đurđa Milić, prof. biologije

       Broj učenika: oko 300  učenika od  5. do 8. razreda

       Planirano: 2 sata tjedno, na godišnjoj razini 70 sati

 • radionice  vodi voditeljica programa i/ili  učitelji  razrednici uz pomagače - educirane učenike viših razreda
 • program se ostvaruje na satovima razrednog odjela  sa cijelim razrednim  odjelom
 • jedna ili više radionica tijekom tekuće školske godine održat će se u dogovoru s razrednicima i prema planu rada sata razrednog odjela

  Radionice s posebno odabranim skupinama učenika ostvaruju se ovisno o iskazanom interesu učenika za pojedine sadržaje

smileyPROJEKT: TRENING ŽIVOTNIH VJEŠTINA


Program prevencije ovisnosti – TRENING ŽIVOTNIH VJEŠTINA - provodi se u organizaciji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo primorsko goranske županije.
Nositelji aktivnosti su:
- Nedjeljka Ferk, koordinator
- Barbara Fistonić, defektolog
- Stela Bakarčić, defektolog
- razrednici
Nositelji aktivnosti: provode program prema smjernicama koje su dobili od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo;
na kraju i na početku programa provode s djecom anketni upitnik; provode evaluaciju za svaku radionicu
CILJ PROJEKTA :
- prevencija ovisnosti i drugih neprihvatljivih ponašanja
- ojacati zaštitne cimbenike svakog pojedinca
- razvoj životnih vještina
- razvoj samopouzdanja učenika i pozitivne slike o sebi
- razvoj komunikacijskih vještina
- razvoj socijalnih vještina
- razvijanje samostalnosti pri donošenju odluka
- efikasno odupiranje vršnjačkom pritisku
- nenasilno rješavanje sukoba
- uspješno suocavanje mladih s anksioznošću
Realizacija tijekom školske godine na satovima razredne nastave (11 zadanih tema)

smiley3. PROJEKT DANI OTVORENIH VRATA ŠKOLE FRAN FRANKOVIĆ

Nositelj:Nedeljka Ferk

U suradnji sa srednjim školama PGŽ organizirat će se dani otvorenih vrata ,u sklopu kojih će se organizirati prezentacija srednjih škola učenicima 8.razreda,kroz pp prezentacije,štandove i propagandni materijal.Također će se u dogovoru sa srednjim školama organizirati posjeti učenika osmih razreda i nihovih roditelja u srednje škole koje za to budu zainteresirane. 

smiley4. PROJEKT „ZAJEDNO MOŽEMO VIŠE“

Koordinator:Nedeljka Ferk,psiholog

Zajednički projekt škole i PU PGŽ-a koji je namjenjen učenicima 4.,5.,6., razreda a u svrhu prevencije ovisnosti i vršnjačkog vandalizma i nasilja.Sastoji se od 5 komponenti:MAH-1,PIA-!,MAH -2,PIA-2.Učenici u okviru ovog projekta posjećuju policijsku postaju i upoznaju se sa načinom rada policije i njenom zaštitnom ulogom u prevenciji ovisnosti i nasilja.Interaktivna predavanja i radionice za učenike i njihove roditelje omogućuju sveobuhvatnu prevenciju vršnjačkog nasillja i zloborabe sredstava ovisnosti.

smileyPROJEKT: DA SE NE POZABI ČAKAVSKA BESEDA
 

U OŠ Fran Franković  učenici njeguju domaću besedu “ČA“ kroz literarno stvaralaštvo, govorno izražavanje, likovnu radionicu, glazbenu radionicu, igru i zabavu.

Čakavski dijalekt je dio našeg druženja. Posebno nas veseli što će poneke riječi naučiti i djeca koja ne govore čakavski.

Literarnim radovima predstavljat ćemo  našu školu u knjigama “Čakavci pul Ronjgi “.

Ponosni smo na  naš školski list: Libar ČA.

Nastavak  aktivnosti u školskoj godini 2014./2015. provodit će se u projektu DA SE NE POZABI ČAKAVSKA BESEDA.

Projekt je namijenjen učenicima od I do IV razreda stalno ili povremeno, prema interesu, putem izvannastavne aktivnosti čakavske grupe. Otvoren je za sve ostale učenike i sve koji vole čakavski dijalekt.

PLANIRANE AKTIVNOSTI:

 • upoznavanje običaja zavičaja _ Kastav 
 • istraživanje i prikupljanje riječi na čakavskom dijalektu
 • izrada slikovnog rječnika na čakavskom dijalektu
 • istraživanje o igrama naših starih, dječje igre s pjevanjem, brojalice
 • literarno stvaralaštvo na čakavskom dijalektu
 • sudjelovanje na natječaju “Čakavci pul Ronjgi”
 • uključiti u projekt i zainteresirane učenike koji žele naučiti poneku čakavsku riječ

Uz navedene planirane aktivnosti mogu se ostvariti i druge aktivnosti koje organiziraju druge ustanove u gradu Rijeci.

- njegovanje čakavskog dijalekta

-pjevanje pjesama na čakavskom dijalektu – glazbena radionica

- djecu koja ne govore čakavskim dijalektom, kroz igru i druženje, upoznati s čakavskim dijalektom

- likovna radionica: poneštre i volte

-susret s književnicom

Voditelj projekta: Gordana Nađ, učiteljica razredne nastave


 

smileyPROJEKT: RIJEKA PLIVA


I za ovu školsku godinu planiramo provodenje projekta „RIJEKA PLIVA“ koji uvelike ovisi o financijskih mogucnostima Grada Rijeke koji ga i provodi u suradnji sa PK „Primorje" Rijeka.
Ovo je hvalevrijedan projekt koji omogućava populaciji učenika 2. r. da svladaju vještinu plivanja.
U realizaciji ovog projekta sudjeluju učenici i razrednici 2. razreda.

Voditelji projekta: Razrednici 2.r. i učenici, PK „Primorje" Rijeka
 

smileyPROJEKT: SIGURNIJI INTERNET


Voditelji : Karmen Toić Dlačić i Daria Baranašić, uč. informatike
Stela Bakarčić, defektolog
Broj učenika: 200
Broj sati: 50 sati na godišnjoj razini
• obilježavanje svjetskog Dana sigurnijeg Interneta 2015
• educirati učenike i njihove roditelje o opasnostima Interneta i društvenih mreža
• upoznati učenike i njihove roditelje s pojmom Cyberbullyinga (elektroničkog nasilja)
• osvijestiti kod učenika ponašanje na Internetu
• poučavanje učenika roditelja kako sigurno koristiti Internet
• promicanje pozitivnog korištenja tehnologije
• sprečavanje elektroničkog nasilja medu učenicima
• savjeti roditeljima kako učinkovito zaštiti svoju djecu
• kod učenika edukatora poticati:

 • razvoj samopouzdanja i pozitivne slike o sebi
 • razvoj komunikacijskih vještina
 • razvoj socijalnih vještina

 

smileyPROJEKT „MOJA RIJEKA“ – eksperimentalni program Grada Rijeke

Voditelji: Nera Malbaša Kovačić, Daniela Jugo-Superina, Josip Jurjević

Broj učenika: 30

Broj sati: 35+35 sati na godišnjoj razini

Od ove školske godine u našoj školi provodi se projekt „Moja Rijeka" – eksperimentalni program Grada Rijeke kojim Rijeka želi povećati kod učenika znanja o gradu i jačanja riječkog identiteta. Učenici imaju mogućnost stjecanja većih znanja o vlastitom gradu, naučiti ga upoznati i time više s njime živjeti, osjećati ga, voljeti i čuvati grad u kojem žive. U konačnici stvoriti pozitivan emocionalni odnos učenika prema njihovm neposrednom okruženju.

Cjelokupni projet financira Proračun Grada Rijeke.

 

smileyPROJEKT „PRVI KORACI U PROMETU“

Projekt „prvi koraci u prometu" osmislili su djelatnici Doma mladih Rijeka i provodi se u osnovnim školama Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije, a namijenjen je prvim razredima.

Cilj programa je usvajanje osnovnih znanja o prometu, kretanju učenika od kuće do škole i razvijanju prometne kulture. Važno je napomenuti da je ova akcija preventivnog karaktera i da doprinosi većoj sigurnosti učenika u prometu.

Program je zamišljen u formi jednodnevne nastave u prostorima Doma mladih Rijeka u kojem učenici stječu teorijska i praktična znanja.     

smileyPROJEKT DVODNEVNOG EDUKATIVNOG POSJETA VUKOVARU

Po prvi put u ovoj školskoj godini provodi se pilot projekt Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar obveznih edukativnih posjeta Vukovaru učenika 8.razreda. Realizacija je previđena od 28. do 30. svibnja 2017.g. Razrednici 8.A,B i C razreda 62 11.

smileyUPOZNAJMO RIJEKU KROZ PRIČE I LEGENDE

U ovoj školskoj godini pojedini učenici 3.c razreda sudjelovati će u projektu „Upoznajmo Rijeku kroz priče i legende.“Cilj projekta je proširiti i produbiti znanja o povijesti i baštini zavičaja, analizirati pojedine priče i legende riječkog područja, ali i postepeno uvježbavati korake i postupke istraživačkog rada. Kod učenika će se razvijati kreativnost prilikom ilustriranja poznatog teksta i izrade zadataka uz tekst i ilustraciju. Program je zamišljen kao aktivnost koja će se provoditi tijekom cijele školske godine. Radmila Pešut (nositeljica projekta), Nera Kovačić Malbaša, Daniela Jugo – Superina, Nataša Sveticki, Renata Majcan

smileyPOMOĆNICI U NASTAVI

U suradnji s Gradom Rijekom Škola je uključena u projekt RInkluzija kojim se učenicima s teškoćama u razvoju osigurava pomoć pomoćnika u nastavi. Projekt je financiran sredstvima Grada Rijeke i Europskog socijalnog fonda. Ovim projektom doprinosi se kvaliteti inkluzivnog ozračja u školi, a djeca s teškoćama time dobivaju stručnu osobu koja ih vodi kroz odgojno-obrazovni proces i pomaže u svakodnevnom radu. Tijekom ove školske 2016/17. godine u rad s djecom s teškoćama bit će uključene tri pomoćnice u nastavi. Školski koordinator pomoćnicima u nastavi je Stela Bakarčić, socijalna pedagoginja.  

 smileyPROJEKT SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA

U suradnji s Ministarstvom poljoprivrede iz Europskih fondova financira se projekt SHEME ŠKOLSKOG voća koji obuhvaća sve učenike od 1. do 8.r. koji ednom tjedno dobivaju voćni obrok. U ovoj školskoj godini dobavljač je TUTTI FRUTTI:

smileyPROJEKT –PROGRAM MLIJEKA

Započinje u ovoj školskoj godini. Provodi se sukladno Pravilniku o provedbi progrma mlijeka u školama za razdoblje 1.08. 2016.g. do 31.07.2017.g. (NN,79/16.), a pokrenulo ga je Ministarstvo poljopriverde. Korisnici programa su učenici od 1. do 4. razreda pod uvjetom da su roditelji dali svoju suglasnost na ovaj progrm. Dobavljač je PIK d.d. Rijeka a predviđeno je da jednom u tjednu učenici konzumiraju o,2 lit. do max. 0,25 lit. mlijeka ( svježe pasterizirano mlijeko).       
TražilicaKalendar
« Srpanj 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji


Oglasna ploča
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka

Promo film

Anketa
Osjećaš li se ugodno i prihvaćeno u svom razredu?

Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja

Forum
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka

Korisni linkovi
Dnevni tisak

obrazovanje

ostali


Arhiva dokumenata
preskoči na navigaciju